Om Själsö

Bara vi som vistas på Själsö, som sommargäster eller permanentboende, känner till dess tjusning och magi. För omvärlden är det höljt i dunkel och Wikipedia beskriver det på ett par rader som “en småort i Gotlands kommun” men vi som har upplevt Själsö vet att det är mer än så och flera av oss har minnen härifrån: tidiga morgnar med fiskare som rensar sin fångst, midsomrarna med flundra och blommor i håret, storm och vågor som piskar in mot piren och vattnet som skjuter som en kaskad upp mot himmelen, promenaderna, det spontana mötet med grannarna, någon dör, någon föds, ett par gifter sig.

Men vad skall man med Wikipedia till när man har Själsö Hamnförening som har lagt ned mycket arbete på att beskriva Själsös själ och historia?