månadsarkiv: augusti 2013

Årsavgift 2013

Hej,

På årsmötet beslutades att samtliga andelsägare, oavsett hel eller halv andel, skall erlägga 500 kr för de gångna årens uteblivna debitering. Ur protokollet:

13     Beslutades att en engångsinbetalning nu ska göras och beloppet är 500 kronor per andel, oberoende av hel- eller halv andel.

Tennisföreningens postgiro är 54 49 05-3, bankkonto 6631-397 980 892 (SHB) och det vore önskvärt om vi betalar in det kring månadsskiftet som det stipulerats i stadgarn. De andelsägare som inte fullt ut reglerat de 500 kr som aviserades 2007 erhåller ett separat E-mail.

En faktura finns även här.

Hälsningar

Fredrik

Protokoll årsmöte 29 juli 2013

Hej,

Sommaren lider sakta mot sitt slut men tennisföreningen tar aldrig ledigt! Paola och Thomas har förtjänstfullt sammanställt protokollet från årsmötet som ni finner här. De lämnade dessutom över pärm och kassabok – stort tack!

Det är min ambition att få ut alla inbetalningsaviseringar avseende den extraordinära årsavgiften vi beslutade om på mötet inom kort (enligt stadgar §3 helst före 1 september). Den (500 kr) skall täcka upp de senaste fem årens eftersläpning. De som inte har reglerat 2007 års uppmaning till inbetalning kommer att ombedas göra det nu.

Hemsidan har fyllts med mycket information från 1986 och framåt och är såväl informativ som rolig läsning för nostalgiker och nyfikna. Dessutom ett klassiskt klipp med en mindre road John McEnroe från Stockholm Open 1984.

Jag tar tacksamt emot alla korrigeringar, idéer och förslag! I det senaste inlägget gällande andelsförsäljningar fanns det ett par fel som efter observanta medlemmars påpekan korrigerats.

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik

bloggen