månadsarkiv: september 2013

Beslut reparation

Bästa medlemmar,

Regnovädrena avlöser varandra och temperaturen sjunker drastiskt – hösten är snart här och med den tätt i hälarna vintern med tjäle i marken. Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt jobb och styrelsen har enhälligt beslutat att bifalla följande lösning:

“Kapa stolparna vid fundamentet, borra upp ett ca 40 cm långt hål i fundamentet med ett 40mm borr, montera och gjuta fast ett armeringsjärn med en fastsvetsad uppstickande rörände som sedan den 3 m höga rörstolpen fästes i.

Det är alltså stolparna som byts ut. Befintligt nät får leva vidare.”

Materialkostnaden uppskattas till 18 000 kr. Därtill kommer arbete och vi planerar att i en första vända själva göra gaveln först då den är mest illa däran. Då får vi också ett hum om arbetsinsatsen och kan, om ekonomin tillåter, låta göra resten externt.

Alla medlemmar som är på Gotland är därmed välkomna att hjälpa till! Varje handtag räknas!

Reparationen är helt nödvändig för att upprätthålla tennisbanans värde och hålla den i spelbart skick. Den kommer dock att gräva ett djupt hål i kassan men det är vår ambition att inte behöva äska mer pengar från medlemmarna.

Hälsningar
Fredrik