månadsarkiv: maj 2014

Plusgiro/Postgiro 54 49 05-3 avslutat

Hej i vårkylan,

Så är då plusgirot/postgirot avslutat och det går inte att sätta in pengar där. Vi gör detta för att förenkla och spara pengar och i stället hänvisar vi till det konto i Handelsbanken tennisföreningen förfogat över sedan länge:

Kontohavare: SKÄLSÖ TENNISKLUBB
Kontonummer: 6631-397 980 892
BIC/IBAN: HANDSESS / SE15 6000 0000 0003 9798 0892
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK
Kontoförande kontor: 6631 VISBY ÖSTER

Om du inte har betalat de 500 kr som beslutades om på årsmötet 2013-07-29 så gör det nu! Några andelsägare informerades via mail att de dessutom hade en obetald räkning från 2007 om 500 kr.

Reparationen av tennisbanans norra gavel är därmed avslutad – stort tack till hela arbetsgruppen och kanske i synnerhet till Mikael Endre och Hans Davidsson som slitit hårt på
plats!

2014-04-18 11.37.01

Vi får nu utvärdera vad nästa steg skall bli innan vi går vidare. Det finns olika förslag på vad och hur vi bäst förstärker fundamenten. Styrelsen föreslår att vi tar ett nytt beslut vid nästa årsmöte.

Hälsningar
Fredrik