månadsarkiv: juni 2014

Påminnelse avgifter avseende ->2008 och 2008-2013

Bästa medlemmar,

Jag har ägnat aftonen åt att gå igenom alla transaktioner på vårt numera avslutade postgirokonto och kontot på Handelsbanken. Av den fordran på 15000 kr föreningen haft på medlemmarna sedan 2013-07-31 var 70% korrekt reglerat vilket får anses som helt ok!

De medlemmar som ännu inte reglerat den 2007 aviserade avgiften om 500 kr och/eller den på årsmötet beslutade avgiften om 500 kr ombeds göra det omgående så att vi har det klart inför sommarens årsmöte! Jag upprepar: Plusgirot/Postgirot gäller inte längre, utan endast Handelsbanken:

6631-397 980 892

Dessutom ber jag om överseende att jag själv kan ha missat din inbetalning eller att jag helt enkelt inte har erhållit alla postgiroutdrag t.o.m. uppsägningen ca den 2014-05-13 p.g.a. överlämning från gamla till nya styrelsen. Om du vet med dig att du har betalat men trots det erhållit en påminnelse, så meddela mig när och vart du har betalat (PG/bankkonto).

Trevlig midsommar

Fredrik