månadsarkiv: juli 2015

Årsavgift 2014/15

Bästa medlemmar,

Sent omsider kommer här en avisering att erlägga årsavgiften för 2014/15. Det är alltså den avgift vi skulle ha erlagt i anslutning till årsmötet i juli 2014 men som tyvärr aldrig aviserades:

200 kr till Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892

Hälsningar
Fredrik

Protokoll årsmöte 2014-07-27

Bästa medlemmar,

Till min stor förskräckelse noterar jag att förra årets protokoll aldrig skickades ut – beklagar det verkligen, men här kommer det. Det är fortfarande aktuellt och punkterna framförallt gällande nätet/staketet bör beaktas.

Jag skickar inom kort ut separat räkning om medlemsavgift för säsongen 2014/15.

Noterat: Mikael Endre hade vänligheten att under försommaren i år och med hårda nypor få upp dörren till tennisbanan för att byta låscylinder som hade kärvat ihop helt. Stort tack Mikael!

Å styrelsens vägnar

Fredrik

______________________________

Årsmöte 2014-07-27

En liten men engagerad skara medlemmar trotsade det nyckfulla vädret på söndagen, i hård konkurrens med bakluckeloppisen, och tog plats i vad som snarast liknande en tågkupé på Fiskevägen 22. Lite kaffe och kakor sörjde dock för den rätta 1:a Klass-känslan!

Låt oss bli fler att hjälpa till med arbetet av stängslet! För att möjliggöra en effektiv arbetsuppdelning identifierades följande moment som kan utföras oberoende av varandra. Kontakta Mikael Endre innan du sätter igång:

 1. Lossning stängsel stolpe (står medlem fritt att utföra när som helst):
 2. Lossa på horisontella stagtrådar och diagonaltrådar
 3. Provisorisk uppstagning av nät (använd utbytta stopplankor).
 4. Uppriktning södra hörnstolparna 2 st. Montera provisoriska stagtrådar i hörn.
 5. Lossning popnitar stängsel på varannan stolpe medelst 3,2 mm metallborr och en rejäl stege så att man når upp.
 6. Kapning av de stolpar som lösgjorts i 1. ovan, lämpligen med en vinkelslip eller dyl (står medlem fritt att utföra när som helst).
 7. Borrning i befintliga fundament (Mikael E.)
 8. Uppborrning 40mm hål i befintliga fundament
 9. Komplettering med armeringsjärn, fastgjutning skarvrör ”bergdubb”.
 10. Låt betongen härda några dagar.
 11. Förstärkning stolpfundament. Michael E. avgör härvid vilken metod som skall användas men den som känner sig manad får gärna utföra arbetet och det kan göras helt oavsett tidigare moment 1-3.

Föreningen är helt beroende av de ideella insatserna och värdesätter högt den hantverkskompetens som finns ibland oss. Att leja ut arbetet skulle kosta enorma belopp och just nu inte aktuellt. Kent Johansson låter hälsa att han självfallet ställer upp med maskiner och material om det skulle behövas – stort tack!

Så till protokollet:

 • 1-3 godkändes och Fredrik C. valdes till ordförande. §5: Inge Björkander och Mats Ekelund utsågs till justeringsmän.
 • 6 Verksamhetsberättelse:

Norra gaveln lagades efter fantastiskt jobb av arbetsgruppen (Mikael E., Hans D., Kent J. m.fl.)!

Föreningen kan disponera en egen hemsida uner www.själsö.se och lösenordsskyddat material kommer man åt med lösenord som vi kan mejla separat.

 • Onda krafter har klippt upp ett hål i nätet, troligtvis för att få tillgång till tennisbanan. Medlemmar ombeds att alltid hälsa på och fråga efter namn hos spelande som inte känns igen.
 • Vi avslutade Plusgirot helt. Nu gäller endast bankkonto 6631-397 980 892
 • Ekonomi: vi har per 31/5 ca 20391 kr + fordringar 3400 kr. Föreningens intäkter uppgick till 14400 kr och kostnaderna till 17405 (15695 stängsel + 1711 finansiella kostnader).