månadsarkiv: april 2017

Bankgiro till Själsö Tennisförening: BG 233-1387

Hej,

Här en kort påminnelse om att det även går bra med bankgiro till 233-1387 vid sidan av direktöverföring (Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892). Glöm inte meddelande!

Återigen:

  • Samtliga medlemmar (utom fem medlemmar som redan har betalat och fått separat mail) ombeds betala in den avgift som skulle ha aviserats i höstas om 200 kr.
  • Dessutom finns det fortfarande åtta medlemmar som ligger efter med tidigare års avgifter, totalt 2400 kr. De har underrättats i separat mail och ombeds, förutom de 200 kr som samtliga skall betala, att även betala de upplupna skulderna.

/Fredrik

Protokoll årsmöte 2016-08-07 samt årsavgift 2016/17

Bästa medlemmar,

Här kommer, om än sent, protokollet från det senast årsmötet 2016-08-07! Jag hoppas fatta beslut om färg gällande ommålning de kommande dagarna.

Samtidigt vill jag be alla medlemmar att betala in årsavgiften om 200 kr så snart ni kan (har ej aviserats tidigare): det gäller även er som har fått påminnelser för tidigare års avgifter. GLÖM INTE att ange meddelande på inbetalningen – annars är det omöjligt att tillgodoräkna er den!

Överför avgiften till: Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892 . Om du gör detta via din Internet-bank så är det “Överföring” du skall välja. Detta är INTE ett PG eller BG! Föreningen har valt bort det av kostnadsbesparingsskäl.

Glad Påsk önskar

Fredrik å styrelsens vägnar

Bildresultat för glad påsk tennis