månadsarkiv: april 2019

Södra sidan

Stort tack till Hans D. och Anders L. som båda högg i och tog sig an södra sidan (den med grinden till banan)! Undertecknad kom till Själsö på fredagen men då var allt redan klart! Hans föreslår att vi kompletterar med grus på utsidorna av långsidorna och jag tycker det låter bra. Anders menar att två “team” à ca två man nu skulle kunna börja i varsinn ända av en given långsida och jobba med varannan stolpe in mot mitten. Bra idé! Det skall finnas tillräckligt med material.

Tre medlemmar ombeds reglera sin medlemsavgift om 300 kr:
Hans Lindberg
Magnus Wiman
Per-Ola Olofsson

Fortsatt Glad påsk!

Din hjälp behövs, medlemsavgifter och glad påsk!

Hej medlem,

Jag börjar med det viktigaste: påsken närmar sig och därmed ett gyllene tillfälle att resa en eller ett par staketsidor! Vid årsmötet i augusti 2018 beslutade vi att ta nya tag denna påsk. Mikael Endre har redan gjort ett fantastiskt förarbete och angjort dubbar, TACK, Mikael!

Du som känner dig manad, kontakta Hans (arbetsledare  onsdag, torsdag, 070-8191538) eller Anders Larsson (fredag, 070-9226603). Mikael själv är på fastlandet. För övriga dagar så kontakta mig för instruktioner var material och nyckel finns (070-4296013). Enligt Mikael bör man hinna klart “på en helg” om man är några stycken.

77% av medlemsavgifterna är reglerade så långt. Följande medlemmar har inte reglerat sina medlemsavgifter. V.g. överför 300 kr via BG (233-1387), bank 6631-397 980 892 eller SWISH (0704296013).

Medlem

Senaste betalning

Anders Larsson 2017-08-15
Carl von Schulman
Hans Lindberg 2018-01-08
Kerstin Gustafsson 2017-08-21
Magnus Wiman 2017-08-29
Per-Ola Olofsson 2018-02-01

I övrigt har vi fått förfrågan om medlemskap, Jonas Ingermaa på Krokvägen, så vill någon sälja en halv andel så har vi en köpare.

Fredrik å styrelsens vägnar önskar Glad påsk!