månadsarkiv: juli 2019

Förslag dagordning inför årsmöte 2019-08-01

För ovanlighetens skull sänder jag ut dagordningen i förtid för att ge samtliga medlemmar tillfälle att läsa igenom den och gärna komma med synpunkter. Kontrollera gärna att era uppgifter i medlemsförteckningen är korrekta.

Hälsningar

Fredrik

Dagordning årsmöte 2019-08-01

§1 Godkännande av medlemsförteckningen. Se bilaga ”Aktuell medlemsförteckning 2019-07-31”

§2 Beslut kallelse utlysts i behörig ordning

§3 Godkännande dagordning

§4 Val ordförande och sekreterare

§5 Val av justeringsmän

§6 Verksamhetsberättelse

  • Ny anslagstavla. Inge Björkander.
  • Skatteverket givit klartecken för återbetalning feldebiterad skatt 1156 kr.
  • Södra sidan försedd med stolpar. A. Larsson och Davidsson vet mer.

§7 Revisorernas berättelse, kassören redovisar ekonomi.

Tillgångar                                               Resultat                             
Banktillgodohavande:  18 460,67              Medlemsavgifter      7 801,48
Fordringar medl.avg.        300,00              Bankavgifter              -600,00
Fodran Skatteverket       1156,00              Arrende                    -425,00
SUMMA:                     19 916,67              SUMMA:                  6776,48

Noter från revisor:

____________________________________________________________________________________

§8 Ansvarsfrihet styrelsen

§9 Val av styrelse och suppleanter. Förslag:

Ordförande/kassör     2 år                 Fredrik Christiansson
Styrelseledamot           1 år                 Gustav Appelquist
Styrelseledamot           2 år                 Robin Strandänger
Styrelsesuppleant        1 år                 Inge Björkander
Styrelsesuppleant        1 år                 David Sundberg

§10 Val av revisorer. Förslag:

Revisor                            1 år                 Katarina Ekelund            
Revisor                            1 år                 Mats Ekelund

§11 Verksamhetsplan 2019/2020
Förslag: påbörja arbetet med västra långsidan.

§ 12 Övriga frågor, förslag

  • Förslag Christiansson att på prov släppa fem (5) halva andelar till intresserade. Begrundande: 1) visionen om en öppen förening, 2) fler händer som kan hugga i och mer erfarenhet samt 3) starkare ekonomi och tillsyn av tennisbanan och 4) utnyttjandegraden är fortfarande väldigt låg. Vi har tackat nej till flera förfråganingar genom åren: Signe Armandsson, Pernilla Melin och nu senast Jonas Ingermaa i september 2018 (Krokvägen 32D) m.fl.

Aktuell medlemsförteckning (2019-07-31):

(med reservation för att nya medlemmar ännu inte godkänts)

# Kontaktperson Adress Själsö Andel E-post Telefon1 Telefon2
1 Anders Larsson Nätvägen 3 1/2 gutevast@bredband.net 070-9226603  
2 Anders Skoghage  Fiskevägen 6 1/2 skoghage@telia.com 0498-248589 070-4898901
3 Bengt Hesselberg  Fiskevägen 8 1/1 bengt.hesselberg@telia.com 0498-270368 070-6962335
4 Christian Larsson  Fiskevägen 7 1/2 christian.larsson@telia.com 0498-270455 070-7433285
5 Conny Ahlström  Garnvägen 9 1/2 varuhuschef.visby@giganten.se    
6 David Sundberg  Fiskevägen 4 1/2 david.sundberg@live.se 070-5281572  
7 Fredrik Christiansson  Fiskevägen 22 1/2 fredrik@christiansson.se 070-4296013  
8 Göran Hägg  Pumpvägen 5 1/2 goran.hagg@telia.com 070-5913814  
9 Gustav Appelquist  Pumpvägen 7 1/2 iap@igad.se 0498-270388  
10 Hans Davidsson  Bruces väg 6 1/1 hans.davidsson1@gmail.com 0498-270358  
11 Hans Lindberg  Fiskevägen 30 1/2 hans.lindberg@aretsbilsport.se 0498-270052 070-7786130
12 Inge Björkander  Fiskevägen 5 1/2 inge.bjorkander@ds.se 0498-270568 070-4844748
13 Kent Johansson  Fiskevägen 16 1/2 [har ej e-mail] 0498-270567 070-6288320
14 Kerstin Gustafsson  Fiskevägen 12 1/2 kerran.gustavsson@hotmail.com 070-7317340  
15 Leif Backlund  Nätvägen 5 1/2 Backlund.22@hotmail.com 070-644 85 23  
16 André Magnusson  Fiskevägen 13 1/2 info@oddsguld.se 0498-270304 070-4331761
17 Magnus Wiman  Bruces väg 4 1/1 magnus.wiman@strandhotel.se 0498-270352 070-829 183 5
18 Mats & Nina Ekelund  Nätvägen 7 1/2 info@sjalsosmallarms.se;
nina@gotlandonline.com
0498-296860 070-8227858
19 Mikael Endre  Fiskevägen 18 1/2 mikael.endre@telia.com 0498-296880 073-9736128
20 Per-Ola Olofsson Lummelunds väg 208 1/1 po@cab.net 070-3304030  
21 Leif Wicklund  Nätvägen 6 1/2 leif.wicklund@gmail.com 0736-105436  
22 Robin Strandänger  Bruces Väg 18 1/2 stranda85@gmail.com 0498-270645 070-6820072
23 Christer Wessman  Pumpvägen 9 1/2 christer.wessman@orkla.se   0730 264985
24 Paola Tysk  Fiskevägen 21 1/2 paola.tysk@gotland.se 0498-296888 076-3766520
25 26 Werner Lehmann Carl von Schulman  Fiskevägen 15 Brusviksvägen 4 1/2 1/2 wml@telia.com carl@vonschulman.se 0498-270164 0707-122117  

 

Årsmöte torsdag 1 augusti 17:00

Bästa medlemmar,

Tennisbanan strålar emot en i sin nya skrud när man kommer ur skogsdungen upp till ingången – alltid lika glädjande! Jag beklagar den sena inbjudan men ni är hjärtligt välkomna på årsmöte klockan 17:00 i korsningen Nätvägen/Fiskevägen 22. Jag misstänker att mötet blir skapligt kort, max en timme, och att det kommer att kretsa en hel del kring hur vi skall gå vidare med långsidorna.

Hälsningar

Fredrik