Trivselregler tennisbanan

I stort sett så är det öppet för andelsägarnas familjer att använda tennisbanan obegränsad tid så till vida att ingen annan andelsägare gör anspråk på banan. Under sommartid när många vill spela bokar andelsägare banan på uppsatt schema. Banan får ej lånas ut till utomstående. Andelsägare som hyr ut sitt hus på Själsö får dock  låta sina hyresgäster använda banan på ej bokad tid dock längst 1 timme åt gången. I övrigt enl följande:

  • de som har hel andel har rätt att boka två timmar.
  • hälftenandelsägare äger rätt att boka en timme.
  • så snart bokad timme är utnyttjad får ny bokning ske.
  • om bokad speltid ej påbörjats inom 15 min efter utsatt starttid är banan att betrakta som ledig!
  • om en andelsägare spelar “obokat” måste han vara beredd att lämna banan till annan väntande andelsägare inom två timmar.   (Aktuellt endast när bokningsschema saknas)
  • undvik att använda skor som ger svarta märken.
  • se till att du låser banan efter dig.

Hälsningar
Styrelsen