Möte tennisföreningen 29 juli 2013

Hej,
Jag heter Fredrik Christiansson och bor på Fiskevägen 22 (gula huset, mitt emot Tenny Larsson och Håkan Rauke) och vill helt kort passa på och påminna om mötet hos Thomas Johansson imorgon och betona vikten av att alla kommer, personligen eller genom fullmakt till annan medlem! Endast då blir mötet beslutande och vi får saker att hända! Följande medlemmars e-post har jag, trots idogt ringande, SMSande och forskande ej lyckats få tag på, dvs om ni kan kontakta dem eller bor granne med dem så påminn gärna:

 • Hans Lindberg, Fiskevägen 30
 • Kerstin Gustafsson, Fiskevägen 12

I övrigt ställer jag www.själsö.se till föreningens förfogande och att, om intresse från medlemmarna föreliggar, ha en gemensam plattform där alla protokoll, stadgar etc finns tillgängliga. Hemsidan gör det också mycket enkelt att nå alla medlemmar på en gång via E-post så fort ett inlägg görs. Se menyn “Tennisföreningen”. Maila mig om du inte har fått lösenordet. Här finns även ett embryo till ett bokningssystem av tennisbanan – förhoppningen lever självfallet att vi skall kunna återuppleva 80- och 90-talets glansdagar!

Hälsningar

Fredrik

Medlemmar i Själsö Tennisklubb kallas härmed till möte

måndagen den 29 juli 2013 kl 1800  hos Thomas Johansson

Det har nu inte kommit till stånd  något årsmöte på många år så behöver vi behöver göra en omstart. De överlåtelser av andelar som skett under åren kommer att behandlas

Eftersom kallelsen nu kommer ut sent skulle vi vilja att ni som inte kan komma lämnar en fullmakt till någon på medlemslistan så att alla medlemmar är representerade.

Om alla är representerade kan vi använda nedanstående dagordning

Bifogar det senaste årsprotokollet 1999

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt fastställande av medlemsförteckning
 2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens  verksamhetsberättelse samt resultat och  balansräkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 10. Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
 11. Respons/ redovisning  på brevutskick 2007 om 500:- insats.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Övriga frågor

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.