Kategoriarkiv: Tennis

Protokoll årsmöte samt medlemsavgift 2019/2020

Hej!

Den 1 augusti avslutade vi ännu ett trevligt tennismöte vars protokoll ni finner här! Solen sken och sju glada medlemmar bjöds på Singoalla-kex och kaffe!

I korthet bör ni notera följande:

 • Efter sex år som kassör får jag äran att lämna över till Leif Wicklund, sommarboende på Nätvägen 6 och med stor erfarenhet av ekonomisk redovisning såväl i professionen som i sitt ideella arbete med tennisföreningar på fastlandet. Jag känner mig helt trygg i detta eniga val och påbörjar nu arbetet med att flytta över handlingar och bokföring till honom!
 • Det “ryktades” på sta’n att vissa medlemmar inte hade fått kallelsen till årsmötet. E-post är det enda vettiga sätt vi har att kommunicera med våra medlemmar och det gäller dels att man kollar sin mail även på semestern och dels att man “avspammar” mail från sjalsotennis@gmail.com.
 • Mikael Endre, Anders Larsson, Hans Davidsson och Kent ställde upp med mankraft och maskiner i påskas för att åtgärda den södra (kort)sidan: stort TACK för er hjälp!
 • Västra långsidan är i sämst skick och Mikael Endre tog på sig att försöka styra upp borrning och dubb till påsken 2020. Dock, själva monteringen av stängslet, enligt “varannan-stolpe-principen” är vi fortsatt glada om vi får hjälp med! Kontakta Mikael!
 • En enda medlemsvgift saknades inför årsmötet vilket är glädjande!
 • Årsavgiften fastställdes till 300 kr. Jag ber er därför att betala in 300 kr (helst direkt till bankkonto eller bankgiro). Undantag för följande medlemmar som har betalat in för mycket tidigare. Dessa skall endast betala in enligt:
  Christiansson: 100 kr
  Hägg: 0 kr
  K. Johansson: 200 kr
  Glöm inte att ange namn eller adress, ty annars bokförs i n t e er betalning!
  Bankkonto: 6631-397 980 892
  …eller BG: 233-1387
  …eller SWISH: 0704296013

Sommarhälsningar

Fredrik

Förslag dagordning inför årsmöte 2019-08-01

För ovanlighetens skull sänder jag ut dagordningen i förtid för att ge samtliga medlemmar tillfälle att läsa igenom den och gärna komma med synpunkter. Kontrollera gärna att era uppgifter i medlemsförteckningen är korrekta.

Hälsningar

Fredrik

Dagordning årsmöte 2019-08-01

§1 Godkännande av medlemsförteckningen. Se bilaga ”Aktuell medlemsförteckning 2019-07-31”

§2 Beslut kallelse utlysts i behörig ordning

§3 Godkännande dagordning

§4 Val ordförande och sekreterare

§5 Val av justeringsmän

§6 Verksamhetsberättelse

 • Ny anslagstavla. Inge Björkander.
 • Skatteverket givit klartecken för återbetalning feldebiterad skatt 1156 kr.
 • Södra sidan försedd med stolpar. A. Larsson och Davidsson vet mer.

§7 Revisorernas berättelse, kassören redovisar ekonomi.

Tillgångar                                               Resultat                             
Banktillgodohavande:  18 460,67              Medlemsavgifter      7 801,48
Fordringar medl.avg.        300,00              Bankavgifter              -600,00
Fodran Skatteverket       1156,00              Arrende                    -425,00
SUMMA:                     19 916,67              SUMMA:                  6776,48

Noter från revisor:

____________________________________________________________________________________

§8 Ansvarsfrihet styrelsen

§9 Val av styrelse och suppleanter. Förslag:

Ordförande/kassör     2 år                 Fredrik Christiansson
Styrelseledamot           1 år                 Gustav Appelquist
Styrelseledamot           2 år                 Robin Strandänger
Styrelsesuppleant        1 år                 Inge Björkander
Styrelsesuppleant        1 år                 David Sundberg

§10 Val av revisorer. Förslag:

Revisor                            1 år                 Katarina Ekelund            
Revisor                            1 år                 Mats Ekelund

§11 Verksamhetsplan 2019/2020
Förslag: påbörja arbetet med västra långsidan.

§ 12 Övriga frågor, förslag

 • Förslag Christiansson att på prov släppa fem (5) halva andelar till intresserade. Begrundande: 1) visionen om en öppen förening, 2) fler händer som kan hugga i och mer erfarenhet samt 3) starkare ekonomi och tillsyn av tennisbanan och 4) utnyttjandegraden är fortfarande väldigt låg. Vi har tackat nej till flera förfråganingar genom åren: Signe Armandsson, Pernilla Melin och nu senast Jonas Ingermaa i september 2018 (Krokvägen 32D) m.fl.

Aktuell medlemsförteckning (2019-07-31):

(med reservation för att nya medlemmar ännu inte godkänts)

# Kontaktperson Adress Själsö Andel E-post Telefon1 Telefon2
1 Anders Larsson Nätvägen 3 1/2 gutevast@bredband.net 070-9226603  
2 Anders Skoghage  Fiskevägen 6 1/2 skoghage@telia.com 0498-248589 070-4898901
3 Bengt Hesselberg  Fiskevägen 8 1/1 bengt.hesselberg@telia.com 0498-270368 070-6962335
4 Christian Larsson  Fiskevägen 7 1/2 christian.larsson@telia.com 0498-270455 070-7433285
5 Conny Ahlström  Garnvägen 9 1/2 varuhuschef.visby@giganten.se    
6 David Sundberg  Fiskevägen 4 1/2 david.sundberg@live.se 070-5281572  
7 Fredrik Christiansson  Fiskevägen 22 1/2 fredrik@christiansson.se 070-4296013  
8 Göran Hägg  Pumpvägen 5 1/2 goran.hagg@telia.com 070-5913814  
9 Gustav Appelquist  Pumpvägen 7 1/2 iap@igad.se 0498-270388  
10 Hans Davidsson  Bruces väg 6 1/1 hans.davidsson1@gmail.com 0498-270358  
11 Hans Lindberg  Fiskevägen 30 1/2 hans.lindberg@aretsbilsport.se 0498-270052 070-7786130
12 Inge Björkander  Fiskevägen 5 1/2 inge.bjorkander@ds.se 0498-270568 070-4844748
13 Kent Johansson  Fiskevägen 16 1/2 [har ej e-mail] 0498-270567 070-6288320
14 Kerstin Gustafsson  Fiskevägen 12 1/2 kerran.gustavsson@hotmail.com 070-7317340  
15 Leif Backlund  Nätvägen 5 1/2 Backlund.22@hotmail.com 070-644 85 23  
16 André Magnusson  Fiskevägen 13 1/2 info@oddsguld.se 0498-270304 070-4331761
17 Magnus Wiman  Bruces väg 4 1/1 magnus.wiman@strandhotel.se 0498-270352 070-829 183 5
18 Mats & Nina Ekelund  Nätvägen 7 1/2 info@sjalsosmallarms.se;
nina@gotlandonline.com
0498-296860 070-8227858
19 Mikael Endre  Fiskevägen 18 1/2 mikael.endre@telia.com 0498-296880 073-9736128
20 Per-Ola Olofsson Lummelunds väg 208 1/1 po@cab.net 070-3304030  
21 Leif Wicklund  Nätvägen 6 1/2 leif.wicklund@gmail.com 0736-105436  
22 Robin Strandänger  Bruces Väg 18 1/2 stranda85@gmail.com 0498-270645 070-6820072
23 Christer Wessman  Pumpvägen 9 1/2 christer.wessman@orkla.se   0730 264985
24 Paola Tysk  Fiskevägen 21 1/2 paola.tysk@gotland.se 0498-296888 076-3766520
25 26 Werner Lehmann Carl von Schulman  Fiskevägen 15 Brusviksvägen 4 1/2 1/2 wml@telia.com carl@vonschulman.se 0498-270164 0707-122117  

 

Årsmöte torsdag 1 augusti 17:00

Bästa medlemmar,

Tennisbanan strålar emot en i sin nya skrud när man kommer ur skogsdungen upp till ingången – alltid lika glädjande! Jag beklagar den sena inbjudan men ni är hjärtligt välkomna på årsmöte klockan 17:00 i korsningen Nätvägen/Fiskevägen 22. Jag misstänker att mötet blir skapligt kort, max en timme, och att det kommer att kretsa en hel del kring hur vi skall gå vidare med långsidorna.

Hälsningar

Fredrik

Södra sidan

Stort tack till Hans D. och Anders L. som båda högg i och tog sig an södra sidan (den med grinden till banan)! Undertecknad kom till Själsö på fredagen men då var allt redan klart! Hans föreslår att vi kompletterar med grus på utsidorna av långsidorna och jag tycker det låter bra. Anders menar att två “team” à ca två man nu skulle kunna börja i varsinn ända av en given långsida och jobba med varannan stolpe in mot mitten. Bra idé! Det skall finnas tillräckligt med material.

Tre medlemmar ombeds reglera sin medlemsavgift om 300 kr:
Hans Lindberg
Magnus Wiman
Per-Ola Olofsson

Fortsatt Glad påsk!

Din hjälp behövs, medlemsavgifter och glad påsk!

Hej medlem,

Jag börjar med det viktigaste: påsken närmar sig och därmed ett gyllene tillfälle att resa en eller ett par staketsidor! Vid årsmötet i augusti 2018 beslutade vi att ta nya tag denna påsk. Mikael Endre har redan gjort ett fantastiskt förarbete och angjort dubbar, TACK, Mikael!

Du som känner dig manad, kontakta Hans (arbetsledare  onsdag, torsdag, 070-8191538) eller Anders Larsson (fredag, 070-9226603). Mikael själv är på fastlandet. För övriga dagar så kontakta mig för instruktioner var material och nyckel finns (070-4296013). Enligt Mikael bör man hinna klart “på en helg” om man är några stycken.

77% av medlemsavgifterna är reglerade så långt. Följande medlemmar har inte reglerat sina medlemsavgifter. V.g. överför 300 kr via BG (233-1387), bank 6631-397 980 892 eller SWISH (0704296013).

Medlem

Senaste betalning

Anders Larsson 2017-08-15
Carl von Schulman
Hans Lindberg 2018-01-08
Kerstin Gustafsson 2017-08-21
Magnus Wiman 2017-08-29
Per-Ola Olofsson 2018-02-01

I övrigt har vi fått förfrågan om medlemskap, Jonas Ingermaa på Krokvägen, så vill någon sälja en halv andel så har vi en köpare.

Fredrik å styrelsens vägnar önskar Glad påsk!

Ny medlem Carl von Schulman

Hej!

Vi har nöjet att välkomna en ny medlem i föreningen, Carl von Schulman. Carl med familj köper en halv andel av familjen Ekelund. För er som inte känner honom så följer här en kort beskrivning:

“Vi bor i Själsö på Brusviksvägen (halvvägs till Brissund men det är fortfarande Själsö). Vi bor där två månader varje sommar och resten av året inne i Visby.

Min fru Menette har gått tenniskurs ett år här i Visby. Jag är egentligen ganska grön på tennis men har spelat mycket andra racketsporter tidigare och spelar tennis när jag får chansen. Sonen börjar på tennisskola i höst här i Visby. Det vore väldigt roligt att kunna spela tillsammans på Själsö under somrarna.

Till vardags driver vi Hotell S:t Clemens i Visby. “

Hjärtligt välkommen!

Fredrik

Protokoll årsmöte 5 augusti 2018 och ny medlemsavgift 2018/2019

Hej!

Idag avslutade vi ännu ett trevligt tennismöte vars protokoll ni finner här! Solen sken och uppslutningen blev så stor att kaffebryggaren fick gå i ett :-)!

I korthet bör ni notera följande:

 • Avgiften höjs till 300 kr/år/medlem grundat på inflation och behov av upprustning.
 • Södra gaveln är illa däran och vi byter ut den i påsk 2019. Vore tacknämligt om flera medlemmar kan ställa upp!
 • Bifall för Inge Björkanders bidrag med ny anslagstavla.
 • Nytt försök att sälja av halva andelar till nya medlemmar från dem som har hela dito.

Jag ber er därför att betala in 300 kr (helst direkt till bankkonto eller bankgiro). Glöm inte att ange namn eller adress, ty annars bokförs i n t e er betalning!

Bankkonto: 6631-397 980 892
…eller BG: 233-1387
…eller SWISH: 0704296013 (nytt för i år, men om det kan stärka betalningsmoralen värt att försöka)

Sommarhälsningar

Fredrik

Kallelse årsmöte tennisföreningen, söndag 5 augusti 2018 kl. 15:00

Bästa medlemmar,

Det var med glädje vi alla kunde konstatera att färgen har hållit väl över den första vintern! Stort tack till Mikael Endre som för 32:a gången ställde i ordning banan, spolade av och monterade nätet! Idag röjde jag upp och klippte uppfarten men hettan förmår de flesta att stanna hemma.

Tyvärr har någon slagit sönder anslagstavlan och rivit ur bokningsschema och informationsblad. Trist!

Ni är välkomna till Själsö Tennisförenings årsmöte 2018 enligt nedan:

Söndag 5 augusti 2018, klockan 15:00
Fiskevägen 22

Hälsningar

Fredrik å styrelsens vägnar

God jul, gott nytt år och medlemsavgift!

Kära medlemmar,

Vi har nu kommit halvvägs av tennissäsongen 2017/18 och det är dags för lite avräkning och deklaration till Skatteverket. Det skall bli spännande att se hur färgen klarar vinter och kyla!

Kom ihåg att meddela om ni har ny adress, E-mail eller mobiltelefon (även fastlandet)!

72% har redan reglerat medlemsavgiften för innevarande säsong och det vore tacknämligt om vi kunde möta våren med alla medlemsavgifter bokade. Följande är välkomna att betala in 200 kr (ja, de flesta av dessa betalade in under 2017 men det gällde tidigare säsonger!):

Christer Wessman
David Sundberg
Hans Lindberg
Inge Björkander
Per-Ola Olofsson
Paola Johansson
Werner Lehmann

Nedan länk till inlägg om hur man betalar (SWISH, BG, överföring).

Hälsningar

Fredrik

Årsavgift 2017/2018

Årsavgift 2017/2018

Bästa medlemmar,

Tennissäsongen 16/17 börjar gå mot sitt slut och vi kan glädjas åt Sveriges finaste hard-court-bana i kategorin “privat tennisförening”!

Mycket tid och ork lades ned på ommålningen varför vi inte hinner med ett årsmöte i år men jag vill i egenskap av kassör ge er en översikt över våra transaktioner sedan förra mötet (se tabell längre ned).

Det finns ingen anledning att tro att årsavgiften kommer att ändras inför kommande säsong 2017/2018 varför jag ber samtliga medlemmar att nu erlägga årsavgiften 200 kr medelst något av gängse betalningsvägar – ange namn/efternamn på inbetalningen!:

Bankkonto: 6631-397 980 892
…eller BG: 233-1387
…eller SWISH: 0704296013 (nytt för i år, men om det kan stärka betalningsmoralen värt att försöka)

Betalningsmoralen är f.n. mycket god (96% av total fordran reglerad) och endast Christer Wessman som har fått till 2017-09-01 på sig ligger efter. Vid utebliven betalning annulleras hans andel.

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik å styrelsens vägnar

Datum Beskrivning Belopp
2016-08-07 SALDO, årsmöte 2016    27 599,80 
2017-01-02 FÖRETAGSPAKET –        600,00
2017-06-29 INTERNET BET (arrende) –        409,00
2017-08-03 Magnus Davidsson utlägg ommåln. –        487,13
2017-08-04 Utlägg färg och material ommålning –  22 553,00
2016-2017 Avgifter inbetalda       6 600,00
2017-08-14 SALDO    10 150,67