Författararkiv: Fredrik Christiansson

Protokoll årsmöte samt medlemsavgift 2019/2020

Hej!

Den 1 augusti avslutade vi ännu ett trevligt tennismöte vars protokoll ni finner här! Solen sken och sju glada medlemmar bjöds på Singoalla-kex och kaffe!

I korthet bör ni notera följande:

 • Efter sex år som kassör får jag äran att lämna över till Leif Wicklund, sommarboende på Nätvägen 6 och med stor erfarenhet av ekonomisk redovisning såväl i professionen som i sitt ideella arbete med tennisföreningar på fastlandet. Jag känner mig helt trygg i detta eniga val och påbörjar nu arbetet med att flytta över handlingar och bokföring till honom!
 • Det “ryktades” på sta’n att vissa medlemmar inte hade fått kallelsen till årsmötet. E-post är det enda vettiga sätt vi har att kommunicera med våra medlemmar och det gäller dels att man kollar sin mail även på semestern och dels att man “avspammar” mail från sjalsotennis@gmail.com.
 • Mikael Endre, Anders Larsson, Hans Davidsson och Kent ställde upp med mankraft och maskiner i påskas för att åtgärda den södra (kort)sidan: stort TACK för er hjälp!
 • Västra långsidan är i sämst skick och Mikael Endre tog på sig att försöka styra upp borrning och dubb till påsken 2020. Dock, själva monteringen av stängslet, enligt “varannan-stolpe-principen” är vi fortsatt glada om vi får hjälp med! Kontakta Mikael!
 • En enda medlemsvgift saknades inför årsmötet vilket är glädjande!
 • Årsavgiften fastställdes till 300 kr. Jag ber er därför att betala in 300 kr (helst direkt till bankkonto eller bankgiro). Undantag för följande medlemmar som har betalat in för mycket tidigare. Dessa skall endast betala in enligt:
  Christiansson: 100 kr
  Hägg: 0 kr
  K. Johansson: 200 kr
  Glöm inte att ange namn eller adress, ty annars bokförs i n t e er betalning!
  Bankkonto: 6631-397 980 892
  …eller BG: 233-1387
  …eller SWISH: 0704296013

Sommarhälsningar

Fredrik

Årsmöte torsdag 1 augusti 17:00

Bästa medlemmar,

Tennisbanan strålar emot en i sin nya skrud när man kommer ur skogsdungen upp till ingången – alltid lika glädjande! Jag beklagar den sena inbjudan men ni är hjärtligt välkomna på årsmöte klockan 17:00 i korsningen Nätvägen/Fiskevägen 22. Jag misstänker att mötet blir skapligt kort, max en timme, och att det kommer att kretsa en hel del kring hur vi skall gå vidare med långsidorna.

Hälsningar

Fredrik

Kallelse årsmöte söndag 7 augusti 2016, klockan 15:00

Bästa medlemmar,2016-07-24 13.22.02

Ni är välkomna till Själsö Tennisförenings årsmöte 2016 enligt nedan:

Söndag 7 augusti 2016, klockan 15:00
Fiskevägen 22

Det finns redan nu ett par saker jag önskar att alla funderar över och gärna ger snabbt svar på:
1. Vill du sälja din andel? Vi har två nya medlemmar som knackar på dörren: Carl von Schulman (Brusviksvägen) och Pernilla Melin (Bruces väg 10).
2. Har du glömt ange ditt namn vid medlemsbetalningen? Vi har ett antal betalningar utan avsändare och att de kommer att tillfalla föreningen som gåva och betalningspåminnelser kommer att gå ut till samtliga medlemmar jag ej har kunnat matcha mot en betalning. Det kan vara bråttom att kolla upp detta ty ofta låter redovisar bankerna transaktioner maximalt ett år tillbaka i tiden…

Hälsningar

Fredrik å styrelsens vägnar

Årsavgift 2015/16 samt okända inbetalningar

Bästa medlemmar,

Jag noterar att det redan har kommit in inbetalningar för den avgift som avser 2014/15 och som aviserades 2015-07-30. Det är mycket viktigt att ni anger namn i meddelandet till betalningen så att jag kan pricka av er!

Jag har två inbetalningar jag inte kan koppla till rätt medlem med bokningsreferens “ÅRSAVGIFT” samt “1:130”, var god ge er till känna till sjalsotennis@gmail.com!

Årsavgiften ligger kvar oförändrad om 200 kr och här kommer en ny avisering att erlägga årsavgiften för 2015/16. :

200 kr till Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892

Hälsningar
Fredrik

Årsavgift 2014/15

Bästa medlemmar,

Sent omsider kommer här en avisering att erlägga årsavgiften för 2014/15. Det är alltså den avgift vi skulle ha erlagt i anslutning till årsmötet i juli 2014 men som tyvärr aldrig aviserades:

200 kr till Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892

Hälsningar
Fredrik

Protokoll årsmöte 2014-07-27

Bästa medlemmar,

Till min stor förskräckelse noterar jag att förra årets protokoll aldrig skickades ut – beklagar det verkligen, men här kommer det. Det är fortfarande aktuellt och punkterna framförallt gällande nätet/staketet bör beaktas.

Jag skickar inom kort ut separat räkning om medlemsavgift för säsongen 2014/15.

Noterat: Mikael Endre hade vänligheten att under försommaren i år och med hårda nypor få upp dörren till tennisbanan för att byta låscylinder som hade kärvat ihop helt. Stort tack Mikael!

Å styrelsens vägnar

Fredrik

______________________________

Årsmöte 2014-07-27

En liten men engagerad skara medlemmar trotsade det nyckfulla vädret på söndagen, i hård konkurrens med bakluckeloppisen, och tog plats i vad som snarast liknande en tågkupé på Fiskevägen 22. Lite kaffe och kakor sörjde dock för den rätta 1:a Klass-känslan!

Låt oss bli fler att hjälpa till med arbetet av stängslet! För att möjliggöra en effektiv arbetsuppdelning identifierades följande moment som kan utföras oberoende av varandra. Kontakta Mikael Endre innan du sätter igång:

 1. Lossning stängsel stolpe (står medlem fritt att utföra när som helst):
 2. Lossa på horisontella stagtrådar och diagonaltrådar
 3. Provisorisk uppstagning av nät (använd utbytta stopplankor).
 4. Uppriktning södra hörnstolparna 2 st. Montera provisoriska stagtrådar i hörn.
 5. Lossning popnitar stängsel på varannan stolpe medelst 3,2 mm metallborr och en rejäl stege så att man når upp.
 6. Kapning av de stolpar som lösgjorts i 1. ovan, lämpligen med en vinkelslip eller dyl (står medlem fritt att utföra när som helst).
 7. Borrning i befintliga fundament (Mikael E.)
 8. Uppborrning 40mm hål i befintliga fundament
 9. Komplettering med armeringsjärn, fastgjutning skarvrör ”bergdubb”.
 10. Låt betongen härda några dagar.
 11. Förstärkning stolpfundament. Michael E. avgör härvid vilken metod som skall användas men den som känner sig manad får gärna utföra arbetet och det kan göras helt oavsett tidigare moment 1-3.

Föreningen är helt beroende av de ideella insatserna och värdesätter högt den hantverkskompetens som finns ibland oss. Att leja ut arbetet skulle kosta enorma belopp och just nu inte aktuellt. Kent Johansson låter hälsa att han självfallet ställer upp med maskiner och material om det skulle behövas – stort tack!

Så till protokollet:

 • 1-3 godkändes och Fredrik C. valdes till ordförande. §5: Inge Björkander och Mats Ekelund utsågs till justeringsmän.
 • 6 Verksamhetsberättelse:

Norra gaveln lagades efter fantastiskt jobb av arbetsgruppen (Mikael E., Hans D., Kent J. m.fl.)!

Föreningen kan disponera en egen hemsida uner www.själsö.se och lösenordsskyddat material kommer man åt med lösenord som vi kan mejla separat.

 • Onda krafter har klippt upp ett hål i nätet, troligtvis för att få tillgång till tennisbanan. Medlemmar ombeds att alltid hälsa på och fråga efter namn hos spelande som inte känns igen.
 • Vi avslutade Plusgirot helt. Nu gäller endast bankkonto 6631-397 980 892
 • Ekonomi: vi har per 31/5 ca 20391 kr + fordringar 3400 kr. Föreningens intäkter uppgick till 14400 kr och kostnaderna till 17405 (15695 stängsel + 1711 finansiella kostnader).

 

 

Årsmöte 2014

Själsö tennisklubb

Medlemmar i Själsö Tennisklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte

Tid: söndag den 27 juli 2014 kl. 15:00
Plats: Hos Fredrik Christiansson, Fiskevägen 22.

Dagordning
1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt fastställande av medlemsförteckning.
2 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3 Fastställande av dagordning
4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
5 Val av två justeringsmän
6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning
7 Revisorernas berättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelseledamöter samt suppleanter
10 Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2014/15
12 Fastställande av medlemsavgifter
13 Övriga frågor

Styrelsen