Författararkiv: admin

Årsavgift 2017/2018

Bästa medlemmar,

Tennissäsongen 16/17 börjar gå mot sitt slut och vi kan glädjas åt Sveriges finaste hard-court-bana i kategorin “privat tennisförening”!

Mycket tid och ork lades ned på ommålningen varför vi inte hinner med ett årsmöte i år men jag vill i egenskap av kassör ge er en översikt över våra transaktioner sedan förra mötet (se tabell längre ned).

Det finns ingen anledning att tro att årsavgiften kommer att ändras inför kommande säsong 2017/2018 varför jag ber samtliga medlemmar att nu erlägga årsavgiften 200 kr medelst något av gängse betalningsvägar – ange namn/efternamn på inbetalningen!:

Bankkonto: 6631-397 980 892
…eller BG: 233-1387
…eller SWISH: 0704296013 (nytt för i år, men om det kan stärka betalningsmoralen värt att försöka)

Betalningsmoralen är f.n. mycket god (96% av total fordran reglerad) och endast Christer Wessman som har fått till 2017-09-01 på sig ligger efter. Vid utebliven betalning annulleras hans andel.

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik å styrelsens vägnar

Datum Beskrivning Belopp
2016-08-07 SALDO, årsmöte 2016    27 599,80 
2017-01-02 FÖRETAGSPAKET –        600,00
2017-06-29 INTERNET BET (arrende) –        409,00
2017-08-03 Magnus Davidsson utlägg ommåln. –        487,13
2017-08-04 Utlägg färg och material ommålning –  22 553,00
2016-2017 Avgifter inbetalda       6 600,00
2017-08-14 SALDO    10 150,67   

 

Tennisbanan öppnad för spel igen!

Hej,

Efter nästan tre dagars arbete (en dag spolning med högtryck av en man, nästan två dagars målning av fem man), 63 liter oxidröd, 75 liter kromgrön och 2 liter vit färg samt oro inför regn och svajiga SMHI-prognoser, är ommålningen klart och banan är öppnad för spel igen! Underlaget sög åt sig ordentligt av färgen som det inte snålades på för att slippa två ommålningar, och en liter räckte till blott ca 4,5 kvm (normalt 8 l/kvm).

Extra stort tack till Carl och Henrik Lehmann, Magnus och Hans Davidsson (och svärson Robin), linjespecialist Björkander, bröderna Christiansson samt de sistnämndas mor (som höll ut medan undertecknad tog nästan fyra dagar av sin semester till detta) – och så förstås alla andra glada barn som kom förbi och drog sitt strå till stacken!

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik

Hjälp oss måla klart tennisbanan!

Hej i hängmattan,

Efter en heroisk insats idag, 61 liter röd och 54 liter   grön färg, 8 personer och 35 mantimmar är vi nästan klara! Det återstår blott 1/4 av det gröna och de vita linjerna att göra. Vi behöver din hjälp och kan du avvara någon timme eller så imorgon så skicka Fredrik Christiansson ett SMS på 0704296013!

OBS! Tennisbanan är låst med kedja för allt spel tills vi är klara!

Hälsningar

Fredrik

Bankgiro till Själsö Tennisförening: BG 233-1387

Hej,

Här en kort påminnelse om att det även går bra med bankgiro till 233-1387 vid sidan av direktöverföring (Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892). Glöm inte meddelande!

Återigen:

 • Samtliga medlemmar (utom fem medlemmar som redan har betalat och fått separat mail) ombeds betala in den avgift som skulle ha aviserats i höstas om 200 kr.
 • Dessutom finns det fortfarande åtta medlemmar som ligger efter med tidigare års avgifter, totalt 2400 kr. De har underrättats i separat mail och ombeds, förutom de 200 kr som samtliga skall betala, att även betala de upplupna skulderna.

/Fredrik

Protokoll årsmöte 2016-08-07 samt årsavgift 2016/17

Bästa medlemmar,

Här kommer, om än sent, protokollet från det senast årsmötet 2016-08-07! Jag hoppas fatta beslut om färg gällande ommålning de kommande dagarna.

Samtidigt vill jag be alla medlemmar att betala in årsavgiften om 200 kr så snart ni kan (har ej aviserats tidigare): det gäller även er som har fått påminnelser för tidigare års avgifter. GLÖM INTE att ange meddelande på inbetalningen – annars är det omöjligt att tillgodoräkna er den!

Överför avgiften till: Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892 . Om du gör detta via din Internet-bank så är det “Överföring” du skall välja. Detta är INTE ett PG eller BG! Föreningen har valt bort det av kostnadsbesparingsskäl.

Glad Påsk önskar

Fredrik å styrelsens vägnar

Bildresultat för glad påsk tennis

Möte tennisföreningen 29 juli 2013

Hej,
Jag heter Fredrik Christiansson och bor på Fiskevägen 22 (gula huset, mitt emot Tenny Larsson och Håkan Rauke) och vill helt kort passa på och påminna om mötet hos Thomas Johansson imorgon och betona vikten av att alla kommer, personligen eller genom fullmakt till annan medlem! Endast då blir mötet beslutande och vi får saker att hända! Följande medlemmars e-post har jag, trots idogt ringande, SMSande och forskande ej lyckats få tag på, dvs om ni kan kontakta dem eller bor granne med dem så påminn gärna:

 • Hans Lindberg, Fiskevägen 30
 • Kerstin Gustafsson, Fiskevägen 12

I övrigt ställer jag www.själsö.se till föreningens förfogande och att, om intresse från medlemmarna föreliggar, ha en gemensam plattform där alla protokoll, stadgar etc finns tillgängliga. Hemsidan gör det också mycket enkelt att nå alla medlemmar på en gång via E-post så fort ett inlägg görs. Se menyn “Tennisföreningen”. Maila mig om du inte har fått lösenordet. Här finns även ett embryo till ett bokningssystem av tennisbanan – förhoppningen lever självfallet att vi skall kunna återuppleva 80- och 90-talets glansdagar!

Hälsningar

Fredrik

Medlemmar i Själsö Tennisklubb kallas härmed till möte

måndagen den 29 juli 2013 kl 1800  hos Thomas Johansson

Det har nu inte kommit till stånd  något årsmöte på många år så behöver vi behöver göra en omstart. De överlåtelser av andelar som skett under åren kommer att behandlas

Eftersom kallelsen nu kommer ut sent skulle vi vilja att ni som inte kan komma lämnar en fullmakt till någon på medlemslistan så att alla medlemmar är representerade.

Om alla är representerade kan vi använda nedanstående dagordning

Bifogar det senaste årsprotokollet 1999

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet samt fastställande av medlemsförteckning
 2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens  verksamhetsberättelse samt resultat och  balansräkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
 10. Val av revisorer jämte suppleanter för dessa
 11. Respons/ redovisning  på brevutskick 2007 om 500:- insats.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Övriga frågor

Styrelsen