Kategoriarkiv: Tennis

Tennisbanan öppnad för spel igen!

Hej,

Efter nästan tre dagars arbete (en dag spolning med högtryck av en man, nästan två dagars målning av fem man), 63 liter oxidröd, 75 liter kromgrön och 2 liter vit färg samt oro inför regn och svajiga SMHI-prognoser, är ommålningen klart och banan är öppnad för spel igen! Underlaget sög åt sig ordentligt av färgen som det inte snålades på för att slippa två ommålningar, och en liter räckte till blott ca 4,5 kvm (normalt 8 l/kvm).

Extra stort tack till Carl och Henrik Lehmann, Magnus och Hans Davidsson (och svärson Robin), linjespecialist Björkander, bröderna Christiansson samt de sistnämndas mor (som höll ut medan undertecknad tog nästan fyra dagar av sin semester till detta) – och så förstås alla andra glada barn som kom förbi och drog sitt strå till stacken!

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik

Hjälp oss måla klart tennisbanan!

Hej i hängmattan,

Efter en heroisk insats idag, 61 liter röd och 54 liter   grön färg, 8 personer och 35 mantimmar är vi nästan klara! Det återstår blott 1/4 av det gröna och de vita linjerna att göra. Vi behöver din hjälp och kan du avvara någon timme eller så imorgon så skicka Fredrik Christiansson ett SMS på 0704296013!

OBS! Tennisbanan är låst med kedja för allt spel tills vi är klara!

Hälsningar

Fredrik

Protokoll årsmöte 2016-08-07 samt årsavgift 2016/17

Bästa medlemmar,

Här kommer, om än sent, protokollet från det senast årsmötet 2016-08-07! Jag hoppas fatta beslut om färg gällande ommålning de kommande dagarna.

Samtidigt vill jag be alla medlemmar att betala in årsavgiften om 200 kr så snart ni kan (har ej aviserats tidigare): det gäller även er som har fått påminnelser för tidigare års avgifter. GLÖM INTE att ange meddelande på inbetalningen – annars är det omöjligt att tillgodoräkna er den!

Överför avgiften till: Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892 . Om du gör detta via din Internet-bank så är det “Överföring” du skall välja. Detta är INTE ett PG eller BG! Föreningen har valt bort det av kostnadsbesparingsskäl.

Glad Påsk önskar

Fredrik å styrelsens vägnar

Bildresultat för glad påsk tennis

Kallelse årsmöte söndag 7 augusti 2016, klockan 15:00

Bästa medlemmar,2016-07-24 13.22.02

Ni är välkomna till Själsö Tennisförenings årsmöte 2016 enligt nedan:

Söndag 7 augusti 2016, klockan 15:00
Fiskevägen 22

Det finns redan nu ett par saker jag önskar att alla funderar över och gärna ger snabbt svar på:
1. Vill du sälja din andel? Vi har två nya medlemmar som knackar på dörren: Carl von Schulman (Brusviksvägen) och Pernilla Melin (Bruces väg 10).
2. Har du glömt ange ditt namn vid medlemsbetalningen? Vi har ett antal betalningar utan avsändare och att de kommer att tillfalla föreningen som gåva och betalningspåminnelser kommer att gå ut till samtliga medlemmar jag ej har kunnat matcha mot en betalning. Det kan vara bråttom att kolla upp detta ty ofta låter redovisar bankerna transaktioner maximalt ett år tillbaka i tiden…

Hälsningar

Fredrik å styrelsens vägnar

Årsavgift 2015/16 samt okända inbetalningar

Bästa medlemmar,

Jag noterar att det redan har kommit in inbetalningar för den avgift som avser 2014/15 och som aviserades 2015-07-30. Det är mycket viktigt att ni anger namn i meddelandet till betalningen så att jag kan pricka av er!

Jag har två inbetalningar jag inte kan koppla till rätt medlem med bokningsreferens “ÅRSAVGIFT” samt “1:130”, var god ge er till känna till sjalsotennis@gmail.com!

Årsavgiften ligger kvar oförändrad om 200 kr och här kommer en ny avisering att erlägga årsavgiften för 2015/16. :

200 kr till Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892

Hälsningar
Fredrik

Årsavgift 2014/15

Bästa medlemmar,

Sent omsider kommer här en avisering att erlägga årsavgiften för 2014/15. Det är alltså den avgift vi skulle ha erlagt i anslutning till årsmötet i juli 2014 men som tyvärr aldrig aviserades:

200 kr till Svenska Handelsbanken 6631-397 980 892

Hälsningar
Fredrik

Protokoll årsmöte 2014-07-27

Bästa medlemmar,

Till min stor förskräckelse noterar jag att förra årets protokoll aldrig skickades ut – beklagar det verkligen, men här kommer det. Det är fortfarande aktuellt och punkterna framförallt gällande nätet/staketet bör beaktas.

Jag skickar inom kort ut separat räkning om medlemsavgift för säsongen 2014/15.

Noterat: Mikael Endre hade vänligheten att under försommaren i år och med hårda nypor få upp dörren till tennisbanan för att byta låscylinder som hade kärvat ihop helt. Stort tack Mikael!

Å styrelsens vägnar

Fredrik

______________________________

Årsmöte 2014-07-27

En liten men engagerad skara medlemmar trotsade det nyckfulla vädret på söndagen, i hård konkurrens med bakluckeloppisen, och tog plats i vad som snarast liknande en tågkupé på Fiskevägen 22. Lite kaffe och kakor sörjde dock för den rätta 1:a Klass-känslan!

Låt oss bli fler att hjälpa till med arbetet av stängslet! För att möjliggöra en effektiv arbetsuppdelning identifierades följande moment som kan utföras oberoende av varandra. Kontakta Mikael Endre innan du sätter igång:

 1. Lossning stängsel stolpe (står medlem fritt att utföra när som helst):
 2. Lossa på horisontella stagtrådar och diagonaltrådar
 3. Provisorisk uppstagning av nät (använd utbytta stopplankor).
 4. Uppriktning södra hörnstolparna 2 st. Montera provisoriska stagtrådar i hörn.
 5. Lossning popnitar stängsel på varannan stolpe medelst 3,2 mm metallborr och en rejäl stege så att man når upp.
 6. Kapning av de stolpar som lösgjorts i 1. ovan, lämpligen med en vinkelslip eller dyl (står medlem fritt att utföra när som helst).
 7. Borrning i befintliga fundament (Mikael E.)
 8. Uppborrning 40mm hål i befintliga fundament
 9. Komplettering med armeringsjärn, fastgjutning skarvrör ”bergdubb”.
 10. Låt betongen härda några dagar.
 11. Förstärkning stolpfundament. Michael E. avgör härvid vilken metod som skall användas men den som känner sig manad får gärna utföra arbetet och det kan göras helt oavsett tidigare moment 1-3.

Föreningen är helt beroende av de ideella insatserna och värdesätter högt den hantverkskompetens som finns ibland oss. Att leja ut arbetet skulle kosta enorma belopp och just nu inte aktuellt. Kent Johansson låter hälsa att han självfallet ställer upp med maskiner och material om det skulle behövas – stort tack!

Så till protokollet:

 • 1-3 godkändes och Fredrik C. valdes till ordförande. §5: Inge Björkander och Mats Ekelund utsågs till justeringsmän.
 • 6 Verksamhetsberättelse:

Norra gaveln lagades efter fantastiskt jobb av arbetsgruppen (Mikael E., Hans D., Kent J. m.fl.)!

Föreningen kan disponera en egen hemsida uner www.själsö.se och lösenordsskyddat material kommer man åt med lösenord som vi kan mejla separat.

 • Onda krafter har klippt upp ett hål i nätet, troligtvis för att få tillgång till tennisbanan. Medlemmar ombeds att alltid hälsa på och fråga efter namn hos spelande som inte känns igen.
 • Vi avslutade Plusgirot helt. Nu gäller endast bankkonto 6631-397 980 892
 • Ekonomi: vi har per 31/5 ca 20391 kr + fordringar 3400 kr. Föreningens intäkter uppgick till 14400 kr och kostnaderna till 17405 (15695 stängsel + 1711 finansiella kostnader).